Algemene Voorwaarden

Welkom op www.groetenuitbarneveld.nl
 

Gebruiksvoorwaarden

 • Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen, naar interpretatie van de redactie, zijn niet toegestaan.
 • Bezoekers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan, persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, e-mail-adressen en privé-adressen) van anderen in de bijdragen op te nemen.
 • Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen of commerciële of  non-commerciële bedrijven en organisaties te promoten.
 • Het opzettelijk verhullen van de afkomst van beelden en/of berichten is niet toegestaan.
 • Bijdragen mogen maar één keer worden geplaatst door bezoekers.
 • Bijdragen, die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen naar interpretatie van de redactie overschrijden, kunnen verwijderd worden.
 • Bezoekers plaatsen alleen bijdragen waar zij de (auteurs)rechten of toestemming voor hebben om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken of te verveelvoudigen. Bijdragen die gekopieerde stukken tekst van andere bronnen bevatten, kunnen worden geweigerd. Bij plaatsing dient te allen tijde zo nauwkeurig en volledig mogelijk bronvermelding plaats te vinden.
 • Het gebruik van enkel hoofdletters  is niet toegestaan.
 • Een bezoeker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van gebruiker en vrijwaart GroetenuitBarneveld.nl  tegen elke aanspraak van derden (waaronder inbreuk op rechten).
 • Heeft u een bijdrage opgemerkt die niet aan de gebruiksvoorwaarden voldoet, email dit dan via het contactformulier.

 

Gebruiksvoorwaarden en auteursrecht van de foto`s

Foto`s van Gemeentearchief Barneveld

De foto`s van het Gemeentearchief Barneveld (te zien aan de bron vermelding links onderaan de foto) vallen onder de gebruikersvoorwaarden van het Gemeente archief Barneveld. Deze kunt u vinden op deze site: Gemeente Archief

Foto`s van GroetenuitBarneveld.nl

De foto`s van GroetenuitBarneveld.nl mogen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

Niet-commercieel gebruik

De foto`s op deze website mogen, mits ongewijzigd en met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs, of niet-commerciële onderzoeksdoeleinden.
Voorbeelden van niet-commerciële gebruiksvormen zijn onderwijspublicaties, wetenschappelijke tijdschriften, niet-commercieel uitgegeven proefschriften en scripties.
Bij twijfel contact op via het contactformulier.

Commercieel gebruik

Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van GroetenuitBarneveld.nl. Neem hiervoor contact op via het contactformulier.

Bronvermelding

Als bron moet worden vermeld: www.groetenuitbarneveld.nl

 

Privacy

Het e-mail adres dat u opgeeft bij reacties en/of het contactformulier , wordt enkel gebruikt voor communicatie met Groeten uit Barneveld. GroetenuitBarneveld.nl zal uw e-mailadres en IP-adres op geen enkele manier, behalve rechtswege) publiceren of aan derden verstrekken.

 

Algemeen

GroetenuitBarneveld.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bijdragen die door bezoekers op de site worden geplaatst. GroetenuitBarneveld.nl behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder waarschuwing van de site te verwijderen, discussies (af) te sluiten. GroetenuitBarneveld.nl behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.